Algemene voorwaarden

1. Aanmelden
Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan via www.ateliermontmartre.nl. Klik op de betreffende cursus of workshop of via email: info@ateliermontmartre.nl.
Ben je jonger dan 15 jaar en wil je toch een cursus volgen, neem dan vooraf even contact met mij op. Ik stuur je dan een aanmeldingsformulier toe. Het aanmeldingsformulier moet namelijk worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. (Uitzondering vormt daarop wanneer een gehele cursus als kado aan iemand wordt gedaan.)
Na ontvangst van je correct ingevulde aanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing.
Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (vol, uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van.

2. Lesuitval
Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent zal de les worden verschoven naar een andere mogelijke datum.
Dit heeft als gevolg dat ook de cursus op een later tijdstip dan gepland zal eindigen.
In het geval van een langere periode van lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent zal tot restitutie over gegaan voor de uitgevallen lessen.

3. Prijzen
Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursuskwartaal worden doorgevoerd.
De aanschaf van materialen is niet altijd inbegrepen bij het lesgeld. Dit wordt per cursus/workshop vermeld op de website.

4. Betaling – payment
Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website.
Het totale bedrag moet voor aanvang van de eerste les zijn betaald.

5. Annulering en opzegging
Door middel van je aanmelding bindt je voor de gehele duur van de cursus.
Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken – ongeacht de reden – blijf je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

6. Privacy
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop.
Je persoonsgegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan anderen (derden).
Atelier Montmartre behoud zich het recht voor om foto´s te maken van haar studenten en/of gemaakte kunstwerken tijdens de cursussen. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden op de website van Atelier Montmartre.

7. Aansprakelijkheid
Atelier Montmartre is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van leerlingen tijdens de lessen.
Wij doen uiteraard ons best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.